1. Кюүкюүшяа (119) но ёобиката
 2. Коошюү дэнвакаара кюүкюүшяа о ёобунива

Mng: 1. Түргэн тусламжийн машин (119) дуудах арга

 1. Олон нийтийн утаснаас түргэн тусламжийн машин дуудахад

1. кюүкюүшяа (119) о ёобиката
Mng: Түргэн тусламжийн машин (119) дуудах арга

Кюүкюүшяа о ёобутоки но банго ва 119 дэсү. Котобаны фуанно ару ката ва, чикакүни ирү нихонгоно вакару хитоны тасукэ о мотомэмашёо.
Mng: Түргэн тусламжийн машин дуудахад 119 дугаарт залгана. Япон хэлээр ярьж чадахгүй бол, ойролцоо байгаа япон хэл мэддэг хүнээс тусламж хүсээрэй.

119бан цүүхо о сүрү то сэнтаа но ширэй инга ика но кото о отазүнэ шимасу. 
Mng: 119 дугаар луу залгахад тус төвийн ажилтан танаас дараах зүйлийг асуух болно.

 1. Кюүкюүдэ ару кото о цутаэрү 
  Mng: Түргэн тусламж хэрэгтэй гэдгээ хэлэх

指令員:「119番、火事ですか?救急ですか?」(Ширэй ин: 119бан, кажи дэска? Кюүкюү дэска?)
Mng: Ажилтан: 119 дугаар, галын тусламжын дуудлага уу? Түргэн тусламж уу?
あなた:「救急です」(Аната: кюүкюү дэсү.)
Mng: Та: Түргэн тусламж

119 дэ ва кажи то кюүкюү но рёохоо о азукаттэ ирүнодэ, кюүкюү ка кажи ка, хаккири цутаэтэ кудасай. 
Mng: 119 дугаар дээр гал болон түргэн тусламжийн мэдээлэл хүлээж авдаг учраас гал гарсан эсвэл түргэн тусламжийн аль нь гэдгээ ойлгомжтой тодорхой дамжуулах.

 1. Кюүкюүшяа ни китэ хоший башё о цутаэрү
  Mng: Түргэн тусламж хэрэгтэй байршлаа тодорхой хэлэх

指令員:「住所はどこですか?」 (Ширэй ин: башё ва доко дэска?)
Mng: Ажилтан: Таны байршил хаана вэ?
あなた:「○○市□□町△丁目◇番地です」 (Аната: ○○ши□□мачи△чёо мэ◇бан чи дэсү.)

 • Жюүшёо ва канаразу шичёосэн мэй каара цутаэтэ кудасай. Жюүшёо га вакаранай токи ва, чикакүно оокина татэмоно, коосатэн надо, мэжирүши ни нару моно о цутаэмашёо. Mng: Хаягаа заавал хот дүүрэг тосгоны нэртэйгээ хэлэх, хаягаа мэдэхгүй тохиолдолд ойрхон байгаа томоохон барилга, уулзвар болон хаана гэдгийг нь мэдэж болохоор онцгой тэмдгүүдийг хэлээрэй. 
 • Дэнчюү но канри банго, шингоки но канри банго, хёошики но канри банго, жидооханбайки (сэйрёоинрёосүй) но жюүшёо хёожи дэ мо башё о цутаэрү кото га дэкимасу. Mng: Мөн цахилгаан шонгийн хяналтын дугаар, гэрлэн дохионы хяналтын дугаар, тэмдгийн хяналтын дугаар, автомат машин дээрх бичсэн байрлал зэргийг хэлж болно. Хэрвээ байгаа газрынхаа хаягийг мэдэхгүй бол дээрх зүйлсийг ойр хавьдаа байгаа эсэхийг шалгаж үзээрэй.
 1. Гүайно варуй ката но шёожё о цутаэрү
  Mng: Бие нь муу байгаа хүний шинж тэмдгийг хэлэх

指令員:どうしましたか?(Ширэй ин: Доо шимашитака?)
Mng: Ажилтан :Юу болсон бэ? Юу нь өвдсөн бэ?
あなた:父親が、胸の痛みを訴えて倒れました。(Аната: Чичи оёа га, мүнэ но итами о уттаэтэ таоримашита.)
Mng: Та: Аав маань цээж хорслоо гэж байснаа уначихлаа.

 • Сайшёны, дарэга, доноёоны, доонатта то канкэцүны цутаэтэ кудасай. Мата, вакару хан и дэ, ишики ва ару ка, кокюү ва шитэ ирү ка о цутаэтэ кудасай. Mng: Хамгийн эхэнд хэн, хэрхэн, яаж, юу болсныг товчхон хэлэх. Түүний дараа ухаантай байна уу үгүй юу?, амьсгалж байгаа эсэхийг хэлээрэй.
 • Бёонин яа кэганин га фүкүсүү хито ирү ба аива, соно нинзү мо цутаэмасу. Mng: Бие нь өвдсөн эсвэл шархадсан хүн нэгээс олон тохиолдолд нийт хэдэн хүнд тусламж хэрэгтэй байгааг хэлээрэй.
 • Соно хоканимо, жибёо яа какарицүкэ бёоин, таорэта токи но куваший жёокэн надо тазүнэрарэрү кото га аримасу. Вакару хан и дэ котаэмашёо. Mng: Үүнээс гадна өвчний түүх болон өвдөх үеийн нөхцөл байдлын тухай дэлгэрэнгүй асуух тохиолдол ч байдаг. Өөрийнхөө ойлгох хэмжээнд хариулаарай.
 1. Гүайно варуй ката но нэнрэй о цутаэрү
  Mng: Бие нь муу байгаа хүний насыг хэлэх

指令員:おいくつの方ですか?(Ширэй ин: Оикүцү но ката дэска?)
Mng: Ажилтан: Хэдэн настай хүн бэ?
あなた:65歳です (Аната: 65сай дэсү.)
Mng: Та: 65настай

 • Вакаранай ба аива, 60 (рокүжю) дай, 30 (санжю) дай, 40 (ёнжю) дай курай, шёогакүсэй надо, ооёосо дэ камаимасэн. Mng: Хэрвээ мэдэхгүй бол 60 орчим, 30 эргэм, 40 орчим гэх мэт хэлэх эсвэл бага сургуулийн хүүхэд зэргээр хэлэхэд болно.
 1. Аната но онамаэ то рэнракү саки о цутаэрү
  Mng: Өөрийнхөө нэр болон холбоо барих дугаарыг хэлэх

指令員:あなたの名前と連絡先を教えてください。(Ширэй ин: Аната но намаэ то рэнракү саки о ошиэтэ кудасай.)
Mng: Ажилтан: Та өөрийнхөө нэр болон холбоо барих дугаарыг хэлнэ үү
あなた:私の名前は○○○○です。電話番号は・・・・です。(Аната: Ваташино намаэ ва .. дэсү. Дэнва банго ва .. дэсү.)
Mng: Та: Намайг  .. гэдэг. Утасны дугаар…

 • Кэйтайдэнва надо но рэнракү каноо но дэнва банго о цутаэтэ кудасай. Башёга вакаранай токи надони тои авасэга күрү котога ару но дэ, цүүхога оваттэмо дэнгэн ва киранай дэ кудасай.
  Mng: Холбоо барих боломжтой гар утасны дугаараа хэлнэ үү. Байгаа газрыг нь олохгүй байх зэрэг тохиолдолд лавлаж залгах учраас утсаа унтраахгүй байхыг хүсье.

Дэкирэба корэ о сороэтэ окуто ёоидэшёо.
Mng: Боломжтой бол доорх зүйлсийг бэлдээрэй.

Пасупото (гайкокүжин но ба аи)
Зайрюү каадо (гайкокүжин но ба аи)
Хокэншёо 
Шинсацукэн 
Гэнкин
Ирёоо жёохоо китто
Күцү (токуни иэ надо но хэяа дэ таорэта ба аи)
Фудан нондэ иру күсүри яа о күсүри тэчёо
Боши тэчёо, ками омүцү, хонюү бин, таорү (нюүёожи но ба аи)

Mng: 

 • Пасспорт (гадаад хүн бол)
 • Оршин суух эрхийн карт (гадаад хүн бол)
 • Даатгалын гэрчилгээ
 • Өвчтөний бүртгэлийн хуудас
 • Бэлэн мөнгө
 • Эмнэлгийн мэдээллийн хуудас (вэб сайт дээр байгаа)
 • Гутал (ялангуяа гэртээ унасан үед)
 • Ууж байгаа эм, эмийн дэвтэр
 • Эх хүүхдийн тэмдэглэлийн дэвтэр, цаасан живх, хүүхдийн угж, алчуур (нярай хүүхдэд)

2. коошюү дэнва каара кюүкюүшяа о ёобунива
Mng: Олон нийтийн утаснаас түргэн тусламжийн машин (119) дуудах арга

Коошюү дэнва каара мо 119 (ичи ичи кю) ни какэрү кото га дэкимасу.
Mng:  Олон нийтийн утаснаас түргэн тусламж дуудах 119 дугаарт залгаж болно.

■Мидори иро но коошюү дэнва

 1. Жюүваки о агэрү
 2. Кинкюү цүүхоёо ботан о осу
 3. 119 о даяару сүрү

Mng: Ногоон өнгөтэй олон нийтийн утас

 1. Харилцуурыг авна
 2. Яаралтай тусламжийн дуудлагын товчлуур дээр дарна
 3. 119 рүү залгана

Хаироно коошюү дэнва матава каадо шики но коошюү дэнва

 1. Жюүваки о агэрү
 2. 119 о даяару сүрү

Mng: Саарал өнгөтэй олон нийтийн утас болон карт ашигладаг олон нийтийн утас

 1. Харилцуурыг авна
 2. 119 рүү залгана

■Пинкү ироно коошюү дэнва

・Кинкюү цүүхоёо ботан га ару ба аи

 1. Жюүваки о агэрү
 2. Кинкюү цүүхоёо ботан о осу
 3. 119 о даяару сүрү

Mng: Ягаан өнгөтэй олон нийтийн утас
Яаралтай тусламжийн дуудлагын товчлуур байгаа тохиолдолд

 1. Харилцуурыг авна
 2. Яаралтай тусламжийн дуудлагын товчлуур дээр дарна
 3. 119 рүү залгана

・Кинкюү цүүхоёо ботан га най ба аи

 1. Жюүваки о агэрү
 2. 119 о даяару сүрү

Mng: Яаралтай тусламжийн дуудлагын товчлуур байхгүй тохиолдолд

 1. Харилцуурыг авна
 2. 119 рүү залгана